Strategische P&O

Stel, u wilt als groot MKB bedrijf groeien met één van uw productlijnen. U heeft jaarlijkse doelstellingen uiteengezet ten aanzien van omzetstijging, kostprijs, afzetmarkten en kwaliteit en u gaat voortvarend aan de slag.

En dan merkt u dat uw personeel onrustig begint te worden. De chefs doen hun uiterste best om het uitvoerende personeel te kalmeren en te motiveren, maar de onrust wordt erger. Langzamerhand realiseert u zich dat uw personeel een blokkade vormt om uw doelstellingen te verwezenlijken.

Voorzie problemen

Vlieg P&O Consultancy kan samen met u bekijken welke maatregelen er nodig zijn op het gebied van personeel en organisatie om uw strategische doelstellingen te halen.
Samen kunnen we een meerjarenplan opstellen, zodat personeel en organisatie in lijn blijven met uw ambities en doelstellingen. En daarbij hoort ons inziens overigens ook het vertalen van dit meerjarenplan naar concrete acties op korte termijn. Ook hierbij staan wij u graag terzijde.

Een ander voorbeeld:
Stel, u vraagt zich af wat u met een bepaalde afdeling in uw bedrijf moet doen. Doet u er verstandig aan om de afdeling te sluiten? Of moet de afdeling integreren in andere afdelingen? Hoe pakt u dat aan?

Vlieg P&O Consultancy staat u graag terzijde bij het denkproces en de uitvoering van het besluit.

afspraak maken

een goed gesprek en een kop koffie

Samenwerkingen

Migratie van de huidige naar de gewenste organisatie
De begeleiding van Vlieg P&O Consultancy kan onder meer bestaan uit:

  • coaching van personeel van diverse niveaus;
  • training met betrekking tot competenties en vaardigheden;
  • (samen met u) opstellen van een toekomstgericht organogram met bijbehorende
    functieprofielen;
  • oplossingen voor mensen die niet mee kunnen groeien.

Wij bieden kwaliteit voor een Concurrerende prijs. Daarnaast geven wij u inzicht in de kosten van de mogelijke oplossingen. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

Meer weten? Bel of mail ons!

Pin It on Pinterest

Share This