Denken In Oplossingen

Het oplossen van praktische problemen
Als zich in uw bedrijf problemen voordoen op het personeelsvlak, dan zet Vlieg P&O Consultancy kennis, kunde en ervaring in om voor u de mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Vervolgens maken wij samen een keuze en werken we naar de oplossing toe.

De oplossingen zijn altijd toekomstgericht
Ook bij het oplossen van kortlopende problemen is het belangrijk om naar de toekomst te willen en durven kijken. Want: het lange termijnbeleid van uw bedrijf is vaak bepalend voor de keuzes die u op korte termijn maakt.

Een voor de hand liggende oplossing ‘zoals het intern herplaatsen’ kan over een aantal jaren niet gunstig blijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat organisatorische veranderingen doorgevoerd moeten worden waarbij de betreffende medewerker niet langer ‘in het plaatje’ past.

Vlieg P&O Consultancy helpt kritische ondernemers bij het maken van de juiste keuzes.

afspraak maken

een goed gesprek en een kop koffie

Samenwerkingen

r

Voor wie?

Bedrijven waar wij graag voor werken en veel voor kunnen betekenen, zijn: productiebedrijven, supermarkten en bedrijven in de detailhandel. Wij staan u graag terzijde, maar stellen wel als voorwaarde dat u zelf ook meedenkt, meewerkt en vooral zelfkritisch bent. En dat u de beslissingen die u neemt, ook daadwerkelijk durft uit te voeren.

Meer weten? Bel of mail ons!

Pin It on Pinterest

Share This